Om
Spillelister
Registrer deg

Youth Work Pathways to Professional Development and Recognition

Welcome to a wonderland of youth work! Here you will find a wealth of resources to develop your professional competences and capacity for international youth work.

Find your path
Alle (16)Assessing and evaluating (1)Designing programmes (4)Being civically engaged (1)Miljø og økologi (1)Internasjonal og interkulturell (4)Karriere og jobberedskap (1)Vitenskap (2)Personlig utvikling (2)

Nyeste muligheter

Følg interessene dine for å finne ut hva du vil gjøre og lære

Vent på innlasting …

Fremhevede ferdigheter

ESCO
#design mobility programmes
ESCO
#conduct project management
ESCO
#support volunteers
ESCO
#develop international cooperation strategies
ESCO
#Refers to theories, concepts and experiences that relate to ambiguity and change in the activity and when designing the educational approach
ESCO
#promote youth work in communities
ESCO
#Reflecting acceptance of ambiguity and change
ESCO
#design training programmes
ESCO
#advocate communication between parties
ESCO
#Knowledge of project management processes
ESCO
#Willingness to research and stay up-to-date with the newest developments in non-formal learning-related practices
ESCO
#youth programme development
ESCO
#Dares to face and deal adequately with ambiguity with regard to the group’s and individuals’ realities
ESCO
#encourage volunteers
ESCO
#inform volunteers
ESCO
#learning needs analysis
ESCO
#involve the volunteers
ESCO
#Coping with uncertainty, ambiguity and risk
ESCO
#assess training programme
ESCO
#develop youth programmes
ESCO
#Applying non-formal learning principles in programme design with emphasis on youth-centeredness, transparency, democratic values, participation, empowerment, and social transformation
ESCO
#Knowledge of the values and key principles of non-formal learning
ESCO
#Systems thinking

Lærespilleliste

Fullfør opplæringsspilleliste og få digitale åpne merker

Vent på innlasting …

Youth Work Pathways platform stewards

The international consortium of youth work and training organisations is behind creation of this platform. Nectarus organisation leads the partnership for youth workers competence development and recogntion.

Youth Work Pathways partners

Youth Work Pathways platform is created and promoted by international partnership. We endorse and commit to quality of youth work training in the youth field.

Badgecraft driver denne plattformen og utvikler den sammen med ledende utdanningsorganisasjoner. EUs Erasmus Plus-program har delfinansiert utviklingen av den første versjonen av denne plattformen. Kontakt support@badgecraft.eu.
Plattform
Endre til annet språk:
Delfinansiert av EUs Erasmus Plus-program
HjemKartProsjekterSpillelister